6 måder vi kan hjælpe på

Kritisk Ven

Vores koncept for kritisk sparring med projektledelsen om et projekts tilrettelæggelse, gennemførelse, forankring – og evaluering (se mere).

Evalueringsdesign

Hvordan indtænker man lærings- og vidensopsamling i et projekt allerede i designfasen? Og hvad skal man i øvrigt være opmærksom på i projekters evalueringsdesign? (læs mere)

Projektevaluering

Med over 500 evalueringer af projekter i bagagen har vi erfaringer med en bred vifte af design og metoder (læs mere).

Porteføljeevaluering

Indsigt på tværs af projekter

Et systematisk blik på tværs af de forskellige indsatser i en projektportefølje vil ofte give nye indsigter om fx målgrupper, virkemidler eller outcome (læs mere).

Outcome Harvesting

Outcome Harvesting

Med Outcome Harvesting-metoden undersøger, hvilke resultater (tilsigtede og utilsigtede) en indsats faktisk har skabt – frem for blot at følge op på de forventede resultater (læs mere).

Projektledernetværk

Gennem et netværksforløb for udvalgte ledere af fondens projekter styrker vi en professionalisering og videndeling – og dermed også forudsætningerne for effektskabelse (læs mere).

Stefan Brendstrup

KONTAKT:

Partner Stefan Brendstrup

sb@pluss.dk

2283 2024