Indsigt på tværs af projekter

Porteføljeevaluering

HVORFOR SKABE INDSIGT PÅ TVÆRS AF PROJEKTER? 

Vi evaluerer projekter for at at skabe en struktur og systematik i opsamlingen af viden og erfaringer om, hvordan de har virket – eller ikke har virket. Og ofte tilstræber vi også at finde svar på hvorfor.

Hvis man, som det er tilfældet i mange fonde, har et eksplicit mål om at støtte projekter rettet mod en bestemt målgruppe, en bestemt problemtik eller tema, vil der ofte også være mulighed for at opsamle indsigt på tværs af flere indsatser/projekter, hvis man retter fokus på fællesnævnere.

Opsamling af viden og erfaringer på tværs af projekter kan… 

  • styrke indsigten i fondens målgruppe(r), anvendelse af virkemidler, kontekstfaktorer m.v. 
  • muliggøre formidling af resultater på tværs af Fondens investeringer – som supplement til øvrig kommunikation om enkeltstående projekter støttet af Fonden. 
  • skabe grundlag for videndeling mellem Fondens støttemodtagere og herigennem muligheden for at facilitere samlende og værdiskabende netværksaktiviteter. 

HVORDAN GRIBER MAN DET AN? 

Man kan skabe indsigt på tværs af projekter på uendeligt mange måder afhængigt af formålet. Formatet kan variere fra omfattende evalueringer, der leder efter fællestræk på tværs af en projektportefølje med forskelligartede projekter – også kaldet ‘porteføljeevaluering’. Eller der kan for relativt få midler gennemføres en mere fokuseret analyse, der ser på afgrænsede fællestræk og eventuelt blot på tværs af et mindre antal projekter. 

For offentlige og private fonde, der arbejder med større porteføljer af projekter, kan det ofte være nyttigtat skabe indblik på tværs af både hele porteføljen eller inden for tematiserede grupper af projekter.  

Udgangspunktet er, at en projektportefølje oftest rummer projekter, der har vidt forskellige budgetter, varighed og ikke mindst evalueringsbehov, men at der oftest er fællestræk, der gør det muligt at udlede tværgående indsigter og synergier på tværs af projekterne. 

HVORDAN KOMMER MAN I GANG? 

Det kan skabes et struktureret indblik og vidensopsamling både på tværs af allerede igangsatte projekter – eller ønsket om tværgående indblik kan indtænkes i design og udvikling af den fremadrettede projektportefølje. I Pluss Leadership har vi landets mest erfarne evalueringskonsulenter på området, så vil vil elske at vende jeres tanker, ideer eller behov for indsigt på tværs af projekter med jer, og afsøge, hvordan vi eventuelt kan hjælpe. Send os en mail og lad os tage en kop kaffe og en snak om, hvordan det kunne gribes an hos jer.

KONTAKT:

Partner Stefan Brendstrup

sb@pluss.dk

2283 2024