Rådgivning om evalueringsdesign

HVORFOR FÅ RÅDGIVNING TIL EVALUERINGSDESIGN? 

Fonde og andre bevillingsgivere har i stigende grad et ønske om at følge og udlede nye indsigter fra de projekter, der støttes. Omfanget af evalueringsguidelines til rådighed for denne opfølgning varierer dog meget. På samme måde varierer den evalueringsmæssige kapacitet i form af kompetencer og ressourcer hos både bevillingsgiver og -modtager. Det er ofte ikke omkostningseffektivt eller ideelt at ansætte ’in-house’ evalueringskompetence. Derfor har flere fonde valgt at tilknytte os som evalueringsfaglig rådgiver.

I Pluss rådgiver vi med vores store evalueringsmæssige erfaring og kompetence såvel fonde som projektholdere. Vi hjælper således…

  • fonde med at se evalueringsmæssige muligheder i konkrete projekter og skabe et design, der passer til behovet; med at skabe indsigt på tværs af projekter og i måden at arbejde med evaluering, der passer den enkelte fonds fokus og portefølje, og
  • projektholdere med at opstille evalueringsdesign og/eller rekvirere den rigtige evaluering,

HVORDAN RÅDGIVER VI? 

Rådgivning kan både gennemføres case-by-case eller inden for rammerne af længerevarende samarbejdsaftaler, hvor der løbende opbygges indsigt og fælles forståelse. Vi hjælper eksempelvis vores andre samarbejdspartnere ved at

  • læse med på projektansøgninger og give input til bevillingsgiver til dialogen med ansøgere,
  • mødes med projektansøgere for at gennemgå evalueringsmæssige ønsker og behov, eksisterende praksis og datastruktur samt rådgive om evalueringsmæssige muligheder,
  • udarbejde oplæg til udbudsmateriale og bistå i dialog og udvælgelse af evaluator, og
  • bringe tværgående observationer op til fælles drøftelsen med bevillingsgivere.
Stefan Brendstrup

KONTAKT:

Partner Stefan Brendstrup

sb@pluss.dk

2283 2024