Outcome Harvesting

Outcome Harvesting

Outcome Harvesting er en nyere evalueringstilgang, som er relevant, når man er interesseret i at opnå reel indsigt i de centrale forandringer (outcomes), et projekt har medvirket til. Med denne metode kan vi sammen med jer ’høste’ (synliggøre) resultaterne. 

HVORNÅR ER OUTCOME HARVESTING EN GOD IDÉ? 

Vi anbefaler at man overvejer Outcome Harvesting som evalueringsmetode, når… 

  • formålet med evalueringen primært er nysgerrigt at afdække alle resultater af en indsats: direkte/indirekte, positive/negative, tilsigtede/utilsigtede – frem for blot de resultater, der direkte matcher opstillede succeskriterier eller KPI’er; 
  • evalueringen bygger på et ønske om at forstå indsatsens bidrag til de facto skabte forandringer – frem for blot at undersøge, hvordan indsatsen har bidraget til de planlagte forandringer; 
  • projektledelsen ønsker sig løbende indsigt i, hvordan indsatsen påvirker målgruppen/omgivelserne.

HVAD ER SÆRLIGT VED OUTCOME HARVESTING ? 

I modsætning til andre evalueringstilgange handler Outcome Harvesting ikke om at måle eller vurdere fremdriften mod nogle mål, der på forhånd er fastsat. Det handler derimod om at afdække forandringer eller resultater (outcome) og derfra arbejde baglæns for at fastlægge hvordan og i hvilket omfang disse forandringer kan tilskrives den konkrete indsats. Afdækningen af forandringer er altså ikke styret (og dermed begrænset) af en indsats’ konkrete forandringsteori, men forholder sig med et åbent sind til alle outcomes, som vi systematisk afdækker for at skabe indsigt i, hvorfor og hvordan de opstod. 

Martin Welzel

KONTAKT:

Chefkonsulent Martin Welzel

mw@pluss.dk

2374 0011