Projektevaluering

HVORFOR PROJEKTEVALUERING? 

Projekter er en stor kilde til udvikling af samfundet. Det gør sig gældende i

  • den offentlige sektor, hvor udvikling i stigende grad adskilles fra drift og udvikling gennemføres i puljer og projekter;
  • private fonde, der primært skaber de ønskede forandringer i samfundet gennem succesfulde projekter; og
  • institutioner og organisationer, der har den daglige kontakt til diverse målgrupper, opfanger nye udfordringer og muligheder og kan føre indsatser ud i livet.

Evaluering skaber mulighed for både at  dokumentere forandringen (den opnåede effekt) og for at skabe indsigt i, hvordan effekt kan skabes i forskellig kontekst og med forskellige målgrupper.  

HVORDAN EVALUERER VI PROJEKTER I PLUSS? 

I Pluss opererer vi med en meget bred vifte af evalueringsmæssige tilgange og med anvendelse af stort set alle kendte evalueringsmæssige metoder og redskaber. Vores vigtigste håndværk er netop evnen til at forstå en evalueringsmæssig situation og matche den med den rette tilgang og de mest effektive metoder, der kombinerer behovene for at skabe overblik og indblik.

  • Vi arbejder som regel med udgangspunkt i virkningsevaluering og effektkæder for at sikre forståelsen af indsatsen og afstemme effektforventninger. Med i værktøjskassen har vi også principfokuseret evaluering, outcome harvesting, kapacitetsmålinger, indflettet evaluering, Den Kritiske Ven og flere andre tilgange.
  • Vi er erfarne med alt fra store, registerbaserede undersøgelser med kontrolgrupper (vi har forskeradgang i Danmarks Statistik) til følgeevalueringer, hvor vi er med ude at observerere på projektet.
  • Vi anspores af ønsker om at indfange vanskeligt målbare effekter.
  • Vi har fokus på inddragelse og kapacitetsopbygning hos vores kunder i processerne. F.eks. ved at gennemføre evalueringerne som understøttede selvevalueringer eller ved at træne medarbejdere i udvikling af evalueringsdesigns og -redskaber.
  • Vi gør aldrig noget, der ikke giver mening!

KONTAKT:

Partner Stefan Brendstrup

sb@pluss.dk

2283 2024