Projektledernetværk

Projektledernetværk

Projektledernetværk er et ofte overset – men virkningsfuldt – virkemiddel for fonde og andre bevillingsgivere, der ønsker at investere ‘klogt’ i projekter.

HVORDAN KAN ET PROJEKTLEDERNETVÆRK SKABE VÆRDI? 

Vores tilgang til facilitering af projektledernetværk har stærkt fokus på at understøtte … 

  • videndeling på tværs af jeres projekter, så de opsamlede erfaringer og indsigter fra projekterne bliver kvalificeret gennem dialog mellem projektlederne fra jeres forskellige projekter (f.eks. inden for samme område)
  • forankring: Gennem vores facilitering af aktionslæring bliver netværkets fælles indsigter bragt i spil og omsat til handling og aktiviteter i de andre deltageres projekter, mens de faktisk er i start- eller implementeringsfasen. Altså det handlingsorienterede alternativ til en retrospektiv evaluering, som – måske – bliver brugt af andre i fremtiden.
  • relationsskabelse mellem de nøgleaktører, som har fået opgaven om at lede jeres projekter. Disse relationer vil ofte være værdifulde i projekternes løbende problemløsning og dermed udgøre en væsentlig ressource for projektlederne i deres bestræbelser på at lykkes med projektet.
  • opbygning af tillid til jer som bevillingsgivere og som reelle samarbejdspartnere. Netværket kan reducere den mentale afstand mellem bevillingsgiver og -modtager og dermed bane vejen for en løbende konstruktiv dialog om udfordringer i projekterne.
  • bevillingsgivers adgang til viden om, hvad der er afgørende at for at projekterne lykkes. Gennem et netværksforløb kan vi skabe et rum, hvor man kan diskutere de reelle udfordringer i projekterne, som man ellers ofte ikke får indsigt i via løbende, skriftlige afrapporteringer

IKKE ET KURSUS I PROJEKTLEDELSE 

Der findes mange glimrende kurser i projektledelse. Typisk vil mange af jeres projektledere allerede have tilegnet sig de grundlæggende redskaber som projektleder.

Vores projektledernetværk er derimod en mulighed for at samle lederne for jeres projekter om temaer som:

  • Det personlige lederskab (personlighedsprofil, motivation, lederrollen)
  • Netværks- og relationsopbygning
  • Erfaringsudveksling

MEN vi tager aldrig et one-size-fits-all koncept ned fra hylden, for netværksforløbet skal skræddersys ud fra jeres behov og ønsker.

Stefan Brendstrup

KONTAKT:

Partner Stefan Brendstrup

sb@pluss.dk

2283 2024